Hof van Justitie van de EU: Arrest van 9 Juli 1969 (Europa)

Date :
09-07-1969
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690709-1
Role number :

Summary :

Een alleenverkoopovereenkomst, zelfs met volstrekte territoriale bescherming, kan, rekening gehouden met de zwakke positie van de belanghebbenden, op de kwestieuze produktenmarkt in het gebied dat het voorwerp uitmaakt van bedoelde bescherming, ontsnappen aan het verbod voorzien bij artikel 85, alinéa 1.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.