Hof van Justitie van de EU: Arrest van 9 Juli 1969 (Europa)

Date :
09-07-1969
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690709-2
Role number :

Summary :

De overeenkomsten vermeld bij art. 85, 1 van het Verdrag van Rome en waarvan de aanmelding behoorlijk geschiedde, zijn geldig zolang de Commissie geen beslissing getroffen heeft krachtens artikel 85, 3 of voor recht heeft gezegd dat het toekennen van een afwijking aan de verbodsregel niet gerechtvaardigd is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.