Arbeidshof: Arrest van 20 Januari 1971 (Gent (Brugge)). RG 4416

Date :
20-01-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710120-4
Role number :
4416

Summary :

Verlofgeld is niet verschuldigd op de opzegvergoeding daar deze niet overeenstemt met effektieve arbeidsprestaties. Er anders over oordelen ware in strijd met voormelde artikelen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.