Arbeidshof: Arrest van 26 Mei 1995 (Gent (Brugge)). RG 93354

Date :
26-05-1995
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950526-5
Role number :
93354

Summary :

Een toegekend maar niet uitbetaalbaar overlevingspensioen blijft behouden tenzij een nieuwe beslissing de toegekende rechten wijzigt. Het toegekende pensioen wordt (slechts) opgeschort zolang de pensioengerechtigde nog ziektevergoedingen geniet.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.