Arbeidshof: Arrest van 27 Februari 1976 (Gent (Brugge)). RG 78/6710

Date :
27-02-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760227-6
Role number :
78/6710

Summary :

De ingangsdatum van het pensioen is afhankelijk van een, overeenkomstig artikel 13 en volg., Koninklijk besluit 21 december 1967, geldig ingediende aanvraag.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.