Arbeidshof: Arrest van 9 Januari 1992 (Gent (Brugge)). RG 84/409;84/562

Date :
09-01-1992
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19920109-6
Role number :
84/409;84/562

Summary :

1) Kan beschouwd worden als plotselinge gebeurtenis, de bijzondere omstandigheden waarin de arbeid moet worden verricht, zoals het in casu manueel duwen of trekken van pakken metalen buizen met behulp van een rolkraan om ze op hun juiste plaats te kunnen neerzetten, die plotseling een overbelasting deed ontstaan en een lumboischialgie veroorzaakte. 2) Dat de pathologische toestand van de werknemer van die aard zou zijn dat hij uiterst gevoelig is voor de letsels in kwestie, is niet afdoend wanneer bewezen is dat een van de medebepalende oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.