Arbeidshof: Arrest van 9 Maart 1972 (Gent (Brugge)). RG 71/168

Date :
09-03-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720309-8
Role number :
71/168

Summary :

De rechtsopvolgers van de vooroverleden verzekerde, die tweemaal hetzelfde bedrag, dekkende dezelfde invaliditeitsuitkering over dezelfde periode, ontvangen heeft, te weten éénmaal uit hoofde van terugvorderbare voorschotten uitgekeerd door de Belgische verzekeringsinstelling en andermaal uit hoofde van het achteraf aan de verzekerde door de Franse instelling rechtstreeks overgemaakt aandeel, zijn onvoorwaardelijk gehouden dit dubbel gebruik te herstellen en dienen de niet-betwiste som van 87.014 fr, die hun rechtsvoorganger ten titel van terugvorderbare voorschotten ontvangen heeft van de verzekeringsinstelling die de voorschotten heeft uitgekeerd, terug te betalen. Artikel 97 bepaalt niet waar de vergissing moet begaan zijn.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.