Arbeidshof: Arrest van 11 September 1996 (Gent). RG 10795

Date :
11-09-1996
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19960911-7
Role number :
10795

Summary :

1. De stilzwijgende berusting in een vonnis kan niet worden afgeleid uit de (vrijwillige) uitvoering van een gerechtelijke beslissing, uitvoerbaar bij voorraad.2. Het einde van de arbeidsovereenkomst maakt meteen een einde aan de aanspraken op gewaarborgd loon, op welke wijze aan de overeenkomst ook een einde komt, zelfs wanneer dit op een onregelmatige wijze zou gebeurd zijn.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.