Arbeidshof: Arrest van 13 April 1979 (Gent). RG 76/189

Date :
13-04-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790413-1
Role number :
76/189

Summary :

Wanneer een arbeider arbeidsongeschikt wordt wegens een arbeidsongeval is gewaarborgd weekloon verschuldigd overeenkomstig artikel 28bis, b/bis van de Wet van 10 maart 1900. Wanneer hij onmiddellijk na die arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschikt wordt wegens ziekte (andere dan beroepsziekte) is een tweede maal gewaarborgd weekloon verschuldigd overeenkomstig artikel 29, alinéa 1 van de Wet van 10 maart 1900, zonder dat moet worden onderzocht of de arbeider zich bevindt in de voorwaarden van artikel 29, alinéa 2, tweede lid.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.