Arbeidshof: Arrest van 14 Oktober 1991 (Gent). RG 87/324

Date :
14-10-1991
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911014-4
Role number :
87/324

Summary :

De contractuele bepaling volgens welke het commissieloon slechts wordt verkregen indien de handelsvertegenwoordiger een minimale omzet heeft verwezenlijkt en na de aftrek van de loonkost voor de werkgever (werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, auto- en telefoonkosten, vakantiegeld, loon voor feestdagen, enz.), is nietig wegens strijdigheid met de Arbeidsovereenkomstenwet en de Loonbeschermingswet.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.