Arbeidshof: Arrest van 15 Januari 1979 (Gent). RG 74/181

Date :
15-01-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790115-1
Role number :
74/181

Summary :

Het is de adviserend geneesheer die beslist of hij de bemoeiing of de controle van de geneesheer-inspecteur zal aanvragen. Artikel 10, 3° lid en artikel 10, laatste lid van het koninklijk besluit van 31 december 1963 omvatten duidelijk omschreven bevoegdheden, waaraan verschillende procedures verbonden zijn.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.