Arbeidshof: Arrest van 21 Januari 1983 (Gent). RG 75/41

Date :
21-01-1983
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19830121-5
Role number :
75/41

Summary :

De enige vaste datum van de pensioenaanvraag tegenover de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen wordt geleverd en gewaarborgd door de datum van inschrijving van de aanvraag in het register ad hoc, dat chronologisch, dit is dag na dag, zonder openlatingen of hiaten dient te worden ingevuld. (art. 13 K.B. 21.12.1967 gewijzigd door art. 6 K.B. 13.11.1970). Het wettelijk ontvangstbewijs, indien dit niet dezelfde datum draagt als de inschrijving in het register, levert geen bewijs van vaste datum. Dit ontvangstbewijs is enkel tegenstelbaar tegenover diegene die het heeft afgeleverd, doch niet tegenover de Rijksdienst voor werknemerspensioenen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.