Arbeidshof: Arrest van 21 September 1972 (Gent). RG 2130

Date :
21-09-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720921-1
Role number :
2130

Summary :

Wanneer een ongeval op de weg van en naar het werk uitsluitend zijn oorzaak vindt in een door de getroffene gepleegde fout, dient enkel te worden onderzocht of zij enig verband houdt met de af te leggen weg. _ Zelfs de zware fout, zo ze enig verband houdt met de af te leggen weg is in het risico begrepen en doet het recht aanspraak te maken op arbeidsongevallenvergoedingen niet vervallen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.