Arbeidshof: Arrest van 3 November 1971 (Gent). RG 1113

Date :
03-11-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711103-6
Role number :
1113

Summary :

Kinderlast, bestaande in de borstvoeding van een kind, kan niet als een zwaar beletsel aangezien worden wanneer deze voeding medisch niet verantwoord werd en is zonder invloed op het passend karakter van de dienstbetrekking.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.