Arbeidshof: Arrest van 6 Juli 1994 (Gent). RG 94/247

Date :
06-07-1994
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940706-3
Role number :
94/247

Summary :

Wanneer een deskundige met opdracht de gevolgen van een rugletsel te onderzoeken, achtereenvolgend vijf andere specialisten aanstelt, deze specialistische niet-technische onderzoekingen doorgaan noch in aanwezigheid van de deskundige noch in die van de partijen, dan is het tegensprekelijk karakter van de expertise niet geeerbiedigd en heeft de gerechtsexpert de leiding van de expertise niet waargenomen, doch ze volledig uit handen gegeven.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.