Arbeidshof: Arrest van 6 Maart 1987 (Gent). RG 18.447

Date :
06-03-1987
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870306-3
Role number :
18.447

Summary :

De perioden van inactiviteit waarvoor belanghebbende het voordeel van een statuut van nationale erkentelijkheid heeft bekomen en waarbij betrokkene in de loop van de drie jaren volgend op het einde van deze perioden de hoedanigheid van werknemer heeft gehad en als dusdanig gewoonlijk en hoofdzakelijk gedurende ten minste een jaar tewerkgesteld is geweest, worden erkend in de beroepsloopbaan door "gelijkstelling". Deze gelijkstelling geschiedt krachtens de wet en niet ten gevolge van een bewijslevering door elk rechtsmiddel of op grond van stortingen. Deze gelijkstelling is derhalve zonder invloed op reeds toegekende toegevoegde jaren.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.