Arbeidshof: Arrest van 9 Juni 1994 (Gent)

Date :
09-06-1994
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940609-3
Role number :

Summary

Het cafe bezoek van een veertigtal minuten, na het einde van de werkweek waardoor het normale traject van de arbeidswet met 14% werd verlengd, vormde te dezen noch een belangrijke omweg noch een belangrijke onderbreking, gelet op het doel, te weten na een arbeidsweek even te verpozen, te meer daar de onderbreking een wettige reden had, nu het in het bedrijf gewoonte was, met de welwillende instemming van de werkgever, dat een aantal werknemers na de werkweek samen een glas gingen drinken in het bedoelde cafe

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.