Arbeidshof: Vonnis van 19 Januari 1973 (Gent). RG 594

Date :
19-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730119-2
Role number :
594

Summary

Bij arbeidsongeval met dodelijke afloop overkomen vóór 1 januari 1972 moet, indien de vergoeding op deze datum nog niet definitief geregeld was, de loongrens die voorzien is in de Arbeidsongevallenwet 1971 worden toegepast.

Jugement

The full and consolidated version of this text is not available.