Arbeidsrechtbank: Vonnis van 16 September 1985 (Gent). RG 85/324

Date :
16-09-1985
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19850916-4
Role number :
85/324

Summary :

In de sectoren die de verkorte opzeggingstermijn kennen, wordt de opzeggingsvergoeding berekend volgens die termijnen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.