Arbeidsrechtbank: Vonnis van 17 December 1973 (Gent). RG 1113

Date :
17-12-1973
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731217-15
Role number :
1113

Summary :

Een val van de fiets op de weg van het werk vormt een plotse gebeurtenis. Dientengevolge dient de verzekeraar te bewijzen dat de ontstane letsels niet door het ongeval veroorzaakt zijn. Zelfs indien de zwakke fysische toestand van de getroffene medeoorzaak is, dan zijn daarnaast de onstabiliteit van de fiets en de vermoeienis van de arbeid eveneens oorzaak van de val. Weshalve de eventuele ziekelijke toestand van de getroffene aan het ongeval niet het karakter van arbeidsongeval op de weg van het werk ontneemt.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.