Hof van Beroep: Arrest van 24 Mei 1974 (Gent)

Date :
24-05-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740524-6
Role number :

Summary :

Wanneer een handelaar, die de verkoop van produkten aankondigt gedurende drie dagen in een zaal hiervoor speciaal in huur genomen, houder is van een leurvergunning voor alle aangekondigde produkten uitgenomen één, wordt hem ten onrechte verweten om in deze zaal - die geen vestigingszetel is vermeld in zijn inschrijving in het handelsregister - een reizende verkoop te laten doorgaan wat de produkten betreft door de leurvergunning voorzien. De leurhandel valt niet onder toepassing van het verbod voorzien door de wet van 14 juli 1971 inzake reizende verkoop. De leurhandel gebeurt ondermeer in plaatsen toegankelijk voor het publiek en niet specifiek voorbehouden voor verkoopdoeleinden of aanbod tot verkoop. Dat is de handel die ter zake werd gevoerd, daar het van geen belang is dat de gehuurde zaal een privaat eigendom is en dat ze normalerwijze niet voor het publiek toegankelijk is. Nochtans voor het produkt dat niet gedekt wordt door een leurvergunning moet de handelaar verbod worden opgelegd een reizende verkoop te laten doorgaan.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.