Hof van Beroep: Arrest van 27 April 1995 (Gent)

Date :
27-04-1995
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950427-1
Role number :

Summary :

Art. 1402 Ger. W., luidens hetwelk de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van het eerste vonnis mag schorsen, staat er niet aan in de weg dat hij een kantonnementsverbod ongedaan maakt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.