Hof van Beroep: Arrest van 31 Maart 1994 (Gent)

Date :
31-03-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940331-5
Role number :

Summary :

Het volstaat dat een reeks kennelijk grove fouten zouden zijn begaan zonder dewelke de schade nooit zou zijn ontstaan en die als zodanig het schadegebeuren mee hebben veroorzaakt om tot aansprakelijkheid van de bestuurders te besluiten, ook al zijn die fouten wellicht niet de rechtstreekse of enige oorzaak van de schade.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.