Arbeidsrechtbank: Vonnis van 13 Oktober 1999 (Hasselt). RG 98/4514

Date :
13-10-1999
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19991013-1
Role number :
98/4514

Summary :

Een door een onregelmatigheid aangetaste administratieve beslissing kan nog door de RVA worden rechtgezet tijdens de beroepstermijn en het aanhangig zijn van de zaak -artikelen 17 en 18 Handvest-.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.