Arbeidsrechtbank: Vonnis van 29 Oktober 1973 (Hasselt). RG 76/189

Date :
29-10-1973
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731029-1
Role number :
76/189

Summary :

Op de opzeggingsvergoeding is geen vakantiegeld verschuldigd. Een prorata-eindejaarspremie vormt een onderdeel van de loonmassa waarop bij het einde van de dienstbetrekking vakantiegeld dient berekend te worden. De vergoeding sui generis die bij het einde van de dienstbetrekking uitbetaald wordt, vormt geen loon, weshalve zij niet in aanmerking komt voor de berekening van het vakantiegeld.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.