Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 7 April 1981 (Hasselt). RG 84/1293

Date :
07-04-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810407-5
Role number :
84/1293

Summary :

De voorafgaande procedure tot verzoening is een essentieel voorschrift van de procedure tot echtscheiding. Heeft deze procedure niet plaats gehad ingevolge de onregelmatige oproeping van verweerster, te wijten aan de schuld van eiser, dan heeft zulks de nietigheid van de voorafgaande procedure en van elke daaropvolgende akte tot gevolg. Terzake is de nietigheidsregeling van de artikelen 860-867 van het Gerechtelijk Wetboek niet toepasselijk, omdat het gaat om een voorgeschreven opeenvolging van handelingen, waarvan de eerste de toelaatbaarheidsvoorwaarde is voor de tweede.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.