Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 18 November 1969 (Hoei). RG 71/2.595

Date :
18-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691118-4
Role number :
71/2.595

Summary :

Artikelen 2052 en volgende van het Burgerlijk Wetboek sluiten de feitelijke dwaling als reden tot vernietiging van dadingen niet uit. De dwaling moet niet gemeenschappelijk zijn en het volstaat dat één wilsuiting aangetast zou zijn door het gebrek bestaande in de dwaling omtrent de wezenlijke hoedanigheid van de zaak.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.