Arbeidsrechtbank: Vonnis van 28 April 1971 (Leuven). RG 70/326

Date :
28-04-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710428-19
Role number :
70/326

Summary :

Een minderjarige bezit niet de vereiste bekwaamheid om in rechte te treden. Het betreft hier echter een relatieve onbekwaamheid, door de wet ingevoerd ter bescherming van de minderjarige. Aan de onregelmatigheid van het door een minderjarige ondertekend verzoekschrift wordt verholpen door het optreden, in het geding, van de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.