Arbeidshof: Arrest van 1 Februari 1980 (Luik (Luik)). RG 2

Date :
01-02-1980
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800201-1
Role number :
2

Summary :

Tegen de door de arbeidsrechtbank uitgesproken veroordeling in de kosten kan, ongeacht het bedrag ervan, hoger beroep worden ingesteld indien, in eerste aanleg over de grond van het geschil uitspraak is gedaan. Als het inleidend beroepschrift een erkenning van arbeidsongeschiktheid beoogt, dan is de bedoeling van het geschil niet een veroordeling tot een geldsom, zelfs als de erkenning van de ongeschiktheid uiteindelijk tot doel heeft de wettelijke uitkeringen te kunnen genieten die daaruit voortvloeien. De rechtsplegingsvergoeding waarin wordt voorzien in artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 november 1970, mag derhalve niet worden verdubbeld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.