Arbeidshof: Arrest van 18 December 1973 (Luik (Luik)). RG 8320

Date :
18-12-1973
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731218-20
Role number :
8320

Summary :

De rechten die tussen de verdelende organen en hun aangesloten leden tot stand komen, zijn politieke en geen privé-rechten want de verdelende organen zijn belast met een dienst van algemeen belang. Aangezien in geen tekst is voorgeschreven dat bij de terugbetaling van ten onrechte ontvangen prestaties interest moet worden betaald, is deze niet verschuldigd. De kosten van de rechtsvordering tot teruggave blijven ten laste van de verzekeringsinstelling.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.