Arbeidshof: Arrest van 16 November 1978 (Luik (Namen))

Date :
16-11-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781116-1
Role number :

Summary :

Het ondeelbaar karakter van een dertiende maand oefent geen invloed uit op de verplichting dat overeengekomen voordeel toe te kennen in het jaarlijks loon dat als basis geldt voor de berekening van de verbrekingsvergoeding. De bijzondere vergoeding verschuldigd aan beschermde werknemers is niet onderworpen aan de maatschappelijke zekerheid, zelfs voor het deel van die vergoeding dat overeenstemt met de opzeggingsvergoeding.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.