Arbeidshof: Arrest van 29 Juni 1981 (Luik (Namen)). RG 74/347

Date :
29-06-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810629-5
Role number :
74/347

Summary :

Het bewijs van het ongeval mag geleverd worden met alle middelen van recht zelfs met vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld voor zover het gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens zijn daar het gaat over een materie waarbij het bewijs door getuigen is toegelaten (art. 1353 B.W.). De wetsverzekeraar brengt trouwens in het debat geen enkel element bij dat van aard is om te twijfelen aan het bestaan van deze vermoedens die beantwoorden aan de vereisten van de wet.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.