Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 Mei 1979 (Luik). RG 78/6710

Date :
15-05-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790515-2
Role number :
78/6710

Summary :

Aangezien de collectieve overeenkomsten gesloten door het paritair comité voor de bedienden van de metaalnijverheid niet bekrachtigd werden door koninklijk besluit moeten ze worden geïnterpreteerd zoals elke overeenkomst. De rechter moet dan ook de gemeenschappelijke bedoeling van partijen opzoeken.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.