Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 Januari 1971 (Luik). RG 1113

Date :
18-01-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710118-7
Role number :
1113

Summary :

De zwangere arbeidster heeft het recht verlof te nemen vanaf de vijfde maand zwangerschap, niettegenstaande blijft ze verzekerbaar (art. 21, 4° van de wet van 9 augustus 1963). Ze kan echter op dat ogenblik slechts een vergoeding genieten zo ze bewijst dat ze verkeert in een andere ziektetoestand dan eenvoudig een toestand van zwangerschap. Anders oordelen leidt ertoe, buiten de moederschapsperioden wettelijk beschermd door artikel 56 alinéa 1, alinea 5 van de wet van 9 augustus 1963, vergoedingen uit te keren zonder dat de arbeidsongeschiktheid wordt ingeroepen en zonder dat de verzekeringsinstelling, bijgevolg, die ongeschiktheid heeft kunnen nagaan.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.