Arbeidsrechtbank: Vonnis van 2 December 1974 (Luik). RG 2130

Date :
02-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741202-3
Role number :
2130

Summary :

Ingeval de verzekeraar een door een arbeidsongeval getroffene geschikt heeft verklaard om de arbeid te hervatten, zonder de verzekeringsinstelling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering binnen drie dagen hiervan te verwittigen, moet hij aan de verzekeringsinstelling de Z.I.V.-uitkeringen terugbetalen die deze heeft betaald na de voorgeschreven datum van arbeidshervatting.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.