Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 September 1985 (Luik). RG 6646

Date :
05-09-1985
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19850905-1
Role number :
6646

Summary :

Niet toelaatbaar voor de arbeidsrechtbank is de eis in tussenkomst van de wetsverzekeraar tegen de aansprakelijke van het ongeval of zijn verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid, strekkende tot de terugbetaling van de arbeidsongevallenvergoedingen aan de getroffene uitgekeerd. Wel toelaatbaar is daarentegen dito eis ingesteld door de wetsverzekeraar wanneer hij er toe strekt het vonnis van de arbeidsrechtbank, dat een deskundige aanstelt of de arbeidsongevallenvergoedingen toekent, gemeen te horen verklaren aan de aansprakelijke van het ongeval of zijn verzekeraar.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.