Arbeidsrechtbank: Beschikking van 20 November 1978 (Luik). RG 75/61256

Date :
20-11-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781120-5
Role number :
75/61256

Summary :

Zo de arbeidsrechtbank en zijn voorzitter zetelend in kortgeding geen kollektieve konflikten kunnen arbitreren die ontstaan uit de tegenstelling van belangen tussen sociale groepen, is hij wel bevoegd teneinde onderzoeksmaatregelen toe te laten (inzonderheid het inrichten van een stemming in de onderneming), aan de rechterlijke macht gevraagd tijdens een kollektief konflict.

Ordonnance :

The full and consolidated version of this text is not available.