Hof van Beroep: Arrest van 10 Mei 1994 (Luik)

Date :
10-05-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940510-8
Role number :

Summary :

Een derde die in hoger beroep een week voor de datum vastgesteld voor de pleidooien, vrijwillig tussenkomt ter ondersteuning van de rechten van een partij, kan hierdoor schade toebrengen aan de tegenpartij, zodat de tussenkomst niet ontvankelijk is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.