Hof van Beroep: Arrest van 14 Maart 1995 (Luik)

Date :
14-03-1995
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950314-5
Role number :

Summary :

Wanneer de NMBS over een indeplaatsstelling beschikt, mogen de vergoedingen, waarop de weduwe recht kan hebben in gemeen recht, en die welke zij ontvangt van de werkgever van haar overleden echtgenoot, niet samen worden gevoegd op gevaar af dat de schadeveroorzaker verplicht wordt dezelfde schade tweemaal te betalen. De door de weduwe aangevoerde rechtspraak in verband met het toegestane samenvoegen van het overlevingspensioen en de door de schadeveroorzaker verschuldigde vergoeding, die gegrond is omdat dit pensioen een andere oorzaak en voorwerp heeft en niet dient om de door het misdrijf veroorzaakte schade te vergoeden, heeft niets te maken met het geval in kwestie waar er een indeplaatsstelling bestaat ten voordele van de pensioenverstrekker.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.