Hof van Beroep: Arrest van 18 Maart 1970 (Luik)

Date :
18-03-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700318-1
Role number :

Summary :

De postcheck kan niet door endossement worden overgedragen. De oogluikende toelating gegeven door het Bestuur der postchecks kan geen verbintenis scheppen in hoofde van diegene die de check uitschreef.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.