Hof van Beroep: Arrest van 2 December 1991 (Luik). RG 83/1635;83/2198

Date :
02-12-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911202-6
Role number :
83/1635;83/2198

Summary :

Een attest van gezinssamenstelling waaruit blijkt dat een weduwe en haar twee kinderen van het gezin van een gehuwde man deel uitmaken, laat voldoende van een levensgemeenschap tussen deze man en deze vrouw blijken. Dit samenleven of deze schijn van samenleven zijn bijgevolg zwaar beledigend voor de echtgenote van deze man.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.