Hof van Beroep: Arrest van 27 April 1994 (Luik)

Date :
27-04-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940427-3
Role number :

Summary :

Krachtens het derdenbeding wordt de derde begunstigde, zodra hij als zodanig aangewezen is, bezitter van een eigen en onmiddellijk recht jegens de promittent. De begunstigde verkrijgt het kapitaal 'iure proprio' en niet 'iure haereditario', dus onafhankelijk van zijn hoedanigheid van erfgenaam. De eventueel toepasbare vervallenverklaring krachtens artikel 727 van het B.W. heeft dus geen invloed op zijn hoedanigheid van begunstigde.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.