Hof van Beroep: Arrest van 30 September 1981 (Luik). RG C-68/92;C-69/92

Date :
30-09-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810930-4
Role number :
C-68/92;C-69/92

Summary :

De vereffening van een bijkantoor (succursale) moet geschieden met inachtneming van de in het Wetboek van Koophandel voorgeschreven vormen. Een bijkantoor heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan als dusdanig niet in vereffening worden gesteld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.