Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 15 November 1991 (Luik). RG 83/1635;83/2198

Date :
15-11-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911115-1
Role number :
83/1635;83/2198

Summary :

Naar Spaans recht draagt een kind de eerste naam van zijn vader gevolgd door de eerste naam van zijn moeder; naar Italiaans recht daarentegen draagt het enkel de naam van zijn vader. Wanneer een kind via zijn vader de Spaanse en via zijn moeder de Italiaanse nationaliteit heeft, laat geen enkel fundamenteel criterium toe de ene eerder dan de andere nationale wet te kiezen voor de toekenning van de familienaam. Het lijkt bijgevolg coherent te beslissen dat de vader zijn naam krachtens zijn nationale (Spaanse) wet aan het kind geeft, en dat de moeder krachtens haar nationale (Italiaanse) wet haar naam aan het kind niet geeft.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.