Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 17 Oktober 1979 (Luik). RG 84/1293

Date :
17-10-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791017-1
Role number :
84/1293

Summary :

Het is notoir dat bij een kredietopening, gepaard gaande met een schuldsaldoverzekering bij overlijden, het tot de taak van de bankier behoort om na te gaan of de stukken in orde zijn en hij er zich dus bijvoorbeeld rekenschap van moet geven wanneer er een onverklaarbaar verschil bestaat tussen de datum waarop de gelden ter beschikking worden gesteld en deze waarop de verzekering ingang vindt.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.