Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 23 Maart 1987 (Luik). RG 21771

Date :
23-03-1987
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870323-5
Role number :
21771

Summary :

Eigen onroerend goed van de echtgenote dat dienst doet als echtelijke verblijfplaats. - Hypothecaire lening door de echtgenoot terugbetaald. - Alleen het bedrag van het kapitaal dat werd terugbetaald tijdens het samenleven vormt een werkelijke winst voor de echtgenote, die gehouden is tot terugbetaling ervan aan haar echtgenoot. - Werken uitgevoerd in het gebouw en betaald door de echtgenoot. - Verbeteringswerken en onderhoudswerken worden beschouwd als een deel van de bijdrage van de echtgenoot in de lasten van de huishouding. - Geen enkel recht op terugbetaling.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.