Arbeidsrechtbank: Vonnis van 24 Januari 1973 (Mechelen). RG 594

Date :
24-01-1973
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730124-4
Role number :
594

Summary :

Het volstaat dat de behandelende geneesheer aan zijn patient op ondubbelzinnige wijze de richtlijnen inzake gebruikswijze en gebruikstijd van de home-trainer mededeelt en een normale kontrole blijft uitoefenen, opdat er sprake zou zijn van effektieve begeleiding, waarvoor de verantwoordelijkheid volledig op de behandelende geneesheer berust. De tussenkomst in de aanschaffingsprijs van een home-trainer is niet afhankelijk van de tussenkomst en begeleiding door een kinesitherapeut. Het volstaat dat er van efficiënte begeleiding blijk wordt gegeven om de tussenkomst toe te staan in de gevallen dat de revalidatie bevorderd wordt door het gebruik van een home-trainer.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.