Arbeidsrechtbank: Vonnis van 9 April 1987 (Namen). RG 208

Date :
09-04-1987
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870409-4
Role number :
208

Summary :

De rechtsmacht waarnaar de zaak verwezen werd is gebonden wat haar bevoegdheid betreft (art. 660, G.W.): die regel duldt geen afbreuk. De voorzitter van de arbeidsrechtbank zetelend in kort geding is bevoegd om de uitdrijving te bevelen van een werknemer, zelfs in strijd met wettelijke en reglementaire bepalingen afgedankt, die zich vreedzaam handhaaft in de arbeidsplaatsen teneinde er een hongerstaking te houden.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.