Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 Februari 1971 (Nijvel (Waver)). RG 19209

Date :
05-02-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710205-15
Role number :
19209

Summary :

Ten aanzien van de adviserende geneesheer oefenen de verzekeringsorganismen geen werkelijk gezag, toezicht noch leiding uit. Tegenover de R.I.Z.I.V. staan ze slechts in voor vergissingen van de adviserende geneesheer, zo de R.I.Z.I.V. een fout bewijst in hoofde van het organisme. Bovendien, in het systeem door de wet georganiseerd tussen de verzekeringsorganismen en de R.I.Z.I.V., bestaat er slechts één geval waar deze laatste hun terugbetaling van prestaties kan weigeren, namelijk ingeval van ten onrechte betaalde prestaties. Er bestaat echter geen tekst die het R.I.Z.I.V. mogelijk maakt aan een verzekeringsorganisme de terugbetaling te weigeren van prestaties daadwerkelijk verschuldigd aan een beneficiaris. Het verzoek tot derdenverzet is dus ongegrond.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.