Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 September 1992 (Nijvel)

Date :
18-09-1992
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19920918-4
Role number :

Summary

Het overlevingspensioen, dat in geval van afwezigheidsverklaring van de echtgenoot wordt toegekend, is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand die op de eerste dag van afwezigheid volgt.

Jugement

The full and consolidated version of this text is not available.